KONTRAKT OCH AVTALSÄNDRINGAR

STUDENTPRIS ändrad policy 2018-10-01
EF24 Fitness har beslutat att ändra studentpriset från och med den 1 oktober 2018. Den nya policyn innefattar en åldersbegränsning på studentpriset. Fram till 20 års ålder kan studenter träna till studentpris hos EF24 Fitness. Det rabatterade priset gäller t.o.m. den dagen medlemmen fyller 20 år, sedan gäller ordinarie pris.

ÖVERTRÄDELSER AV REGLER 2017-02-16 
Jag förstår att kortet är personligt och att jag aldrig under några omständigheter släpper in eller ut någon annan än mig själv, och jag lånar inte ut mitt kort till någon annan. Insläpp eller utsläpp av både medlem och icke medlem leder till avstängning. Alla våra medlemskap är personliga och kan därför ej överlåtas/lånas ut. Insläpp, försök till insläpp och utlåning av kort debiteras 3.000 kr i straffavgift. Fakturan skickas utan förvarning genom EFs kreditbolag till medlemmen. Spärren på kortet upphör när straffavgiften är betald.

Medlemskapet i EF24 är personligt.
Minimiåldern för att teckna medlemsavtal är 18 år.
Det finns 5 olika medlemsformer.

• Ordinarie - tillgång till alla anläggning dygnet runt.
• Ungdomskort (under 18 år) - tillgång till alla anläggningar ALLA DAGAR mellan kl 06.00-22.00.
• Dagtid - tillgång till alla anläggningar ALLA DAGAR mellan kl 06.00-15.00.
• Student - tillgång till alla anläggning dygnet runt.
• Pensionär - tillgång till alla anläggning dygnet runt.

Dagtid- och ungdomkort  är obrukbart mellan vissa tider. Dörr kan under dessa tid endast öppnas av vaktbolag, varvid medlemmen får betala för vaktbolagets öppningskostnad. Överträdelser faktureras 1000 kr i avgift och väktaravgift 3000 kr inkl moms (om t ex nödvred används). Totalt faktureras kunden 4000 kr. Fakturan skickas direkt genom EFs kreditbolag.

GDPR 2018-05-24
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har vi på Member24 Gävle AB uppdaterat vår integritetspolicy.
För att uppfylla kraven i GDPR så har vi även startat en kundportal för detta ändamål. Besök vår portal på https://everytimefitness.nsz.se och logga in med ditt BankID.
Du kan läsa våra nya Integritetspolicy här.
 

Höjning av påminnelseavgift och inkassokostnad från och med 16 mars 2013
Regeringen lade fram ett förslag om höjda kostnader för påminnelse/inkasso och under januari 2013 antog riksdagen lagförslaget som trädde i kraft den 16 mars 2013. Det innebär en höjning av dessa avgifter för samtliga gäldenärer, d.v.s. även för konsumentfakturor.
Avgifter fr.o.m. 16 mars 2013
Påminnelseavgift 60kr
Inkassokostnad 180kr
 
De nya avgifterna är applicerade på alla skulder som går vidare till påminnelse och inkassohantering från och med den 16 mars 2013.
Vi har ändrat antal försök till autogirodragning innan påminnelse
Autogirofakturor med förfallodag 29/4 - 2012 och framåt kommer EF24 endast att försöka debitera via autogiro en gång. Om vi inte kan debitera månadsavgiften vid första försöket kommer vi omgående i början av påfallande månad att skicka ut ett påminnelsebrev. Vid påminnelse faktureras även påminnelseavgift och ränta enligt lag.
Denna förändring trädde i kraft vid autogirodragningen den 29/4 - 2012 gällande autogirofakturor med förfallodatum 29/4 - 2012, och har fortsatt så därefter.
Alla EF24's nuvarande medlemmar med aktivt autogiroabonnemang berörs av denna förändring.
EF24 anser denna information som gällande för denna avtalsändring.